Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2019

perfectsense
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
perfectsense

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
perfectsense
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój
perfectsense

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel vialonelypassenger lonelypassenger
perfectsense
perfectsense
Jest dopiero siódma, ale myślę wyłącznie o tym, żeby wślizgnąć się pod koc i przespać całe życie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelypassenger lonelypassenger
perfectsense

"Nie umiem wyrazić tego, co bym chciała. Ostatnio ciągle tak jest. Staram się coś powiedzieć, ale do głowy przychodzą mi tylko nieodpowiednie słowa albo całkowicie różne od tych, które mam na myśli. Próbuję sama się poprawić, lecz wychodzi tylko gorzej. Tracę wątek. Tak jakbym była rozszczepiona na dwie i sama ze sobą bawiła się w berka. Po środku jest wielki słup i gonimy się wokół. Tamta druga ja zawsze zna właściwe słowa, lecz ta ja nigdy nie może tej drugiej złapać".

Haruki Murakami "Norwegian Wood"

Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty

November 21 2019

perfectsense
8732 7b05 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
perfectsense
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada viadivi divi
perfectsense
Miłość nie jest racjonalna. Skacze z samolotów i z klifów. Zostawia ślad na wszystkim, czego dotknie. Mogę postępować właściwie albo cię kochać, ale nie połączę tych dwóch rzeczy.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadivi divi
perfectsense
9191 2c18 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
perfectsense
9191 2c18 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
perfectsense
1407 f440
Reposted fromczajnikq czajnikq viadivi divi
perfectsense
0642 f4d7 500
Reposted fromcontigo contigo viadivi divi
perfectsense
Kiedy ptak żyje zjada mrówki. Kiedy ptak umiera, mrówki zjadają ptaka. Z jednego drzewa można zrobić milion zapałek, ale jedna zapałka może spalić milion drzew. Okoliczności mogą się zmienić w jednej chwili. Nie poniżaj, nie krzywdź nikogo w życiu. Możesz czuć się potężny dzisiaj, ale czas jest potężniejszy od Ciebie.
— soooooo true ! autor nieznany
Reposted byDaisy88joannemparamourforeverremembermeheavencanwaitzupamarzenjestnamdzisiajsmutnofreskajustmineplujacajademmymindneversleeps48hrsjustfeeldotkliwielandofallmiscauliflowerblockedbadbloodantamarielszerszerblokrysunkowywpuscmniemessinheadEllaEllazyczecizycia
perfectsense
1594 29bc 500
perfectsense

November 10 2019

perfectsense
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
perfectsense
2935 719e 500
Reposted frompierdolony pierdolony viatfu tfu

November 09 2019

perfectsense
1357 fcc2 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl