Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2019

perfectsense
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viacarmenluna carmenluna
perfectsense

Jeżeli wciąż nie spotkałaś mężczyzny, u boku którego chciałabyś się zestarzeć, nie przejmuj się. Bez mężczyzny też się zestarzejesz. Może tylko później.

— Maria Czubaszek
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viacarmenluna carmenluna
perfectsense
Jestem takim typem człowieka: muszę zakładać najgorsze, żebym umiał wytworzyć w sobie system obronny, dzięki któremu później łatwiej zniosę, gdyby się to urzeczywistniło.
— Glattauer Daniel - "N@pisz do mnie"
Reposted fromnivea nivea viacarmenluna carmenluna
perfectsense
Ale czy wydarzenie nie jest tym bardziej znaczące i wyjątkowe, im więcej potrzeba było przypadków, aby mogło nastąpić? Tylko przypadek może wyglądać jak wysłannik losu. To, co jest nieuchronne, czego się spodziewamy, co powtarza się codziennie, jest nieme. Tylko przypadek do nas przemawia. Staramy się czytać w nim, jak Cyganki odczytują przyszłość z fusów na dnie filiżanki. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viacarmenluna carmenluna
perfectsense
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaunusual unusual
perfectsense
Ludzie się nie zmieniają, to życie ich zmienia. Radość, smutek czy cierpienie otwierają drzwi do tych miejsc w naszej naturze, których istnienia sami nie podejrzewaliśmy.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
perfectsense
Umysł potrzebuje prawdy emocjonalnej tak jak organizm pożywienia. Gdy jej brakuje, umysł zaczyna chorować.
— Wilfred Bion
Reposted frommhsa mhsa
perfectsense
3936 ea21 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viashampain shampain

August 13 2019

Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viastarryeyed starryeyed
perfectsense
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viastarryeyed starryeyed
perfectsense
9786 e374 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viashampain shampain

August 10 2019

perfectsense

August 09 2019

perfectsense
3471 accd 500
Reposted fromtfu tfu viashampain shampain
perfectsense
6133 70ad
Reposted fromdailylife dailylife viatobecontinued tobecontinued
perfectsense
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran - "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frombeckycue beckycue viaNataly Nataly
perfectsense
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viadoubleespresso doubleespresso
perfectsense
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. 
— Jacek Podsiadło

August 07 2019

perfectsense
2709 3d11 500
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viatfu tfu
perfectsense
3514 fd24
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viatfu tfu
perfectsense
4658 5662 500
Reposted fromlllm lllm viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl