Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

perfectsense
perfectsense
perfectsense

March 23 2017

6511 b5b9 500
Reposted frombread-making-viking bread-making-viking viatfu tfu
3768 679a

poopflow:

okay but the amount of planning that went into this vine……

Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies vialetmego letmego
perfectsense
5600 e5ec
Reposted fromoll oll vialetmego letmego
perfectsense
3280 838a
Reposted fromveridiana veridiana vialetmego letmego
perfectsense
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr

March 14 2017

perfectsense
4804 d16e 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viatfu tfu
perfectsense
perfectsense
4997 d088
Reposted fromwyimaginowana-iguana wyimaginowana-iguana viatfu tfu
perfectsense
4529 dfb5
Reposted fromkurtzprzezce kurtzprzezce viatfu tfu

March 08 2017

perfectsense
Nie wszystko, co się liczy, jest policzalne.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney

March 06 2017

perfectsense
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
perfectsense
2423 aa09 500
Reposted fromxanth xanth viaeternaljourney eternaljourney
perfectsense
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
perfectsense

Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd...

— Les Amours Imaginaires
perfectsense
Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
— S@amotność w sieci, J.L Wiśniewski
Reposted fromohshit ohshit viaimpressionante impressionante

February 23 2017

perfectsense
Don’t make me sad, don’t make me cry
Sometimes love is not enough 
And the road gets tough I don't know why
Keep making me laugh, let’s go get high
The road is long we carry on
Try to have fun in the meantime
— stupid story
Reposted bySkydelanaugustuslaparisiennemollimjasminnie

February 21 2017

perfectsense

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

— Napoleon Hill
Reposted frominpassing inpassing viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl